Disclaimer

Cyclotron Noordwest valt rechtsgeldig onder Noordwest Ziekenhuisgroep. Op de website van Cyclotron Noordwest is de privacyverklaring van de website Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing (https://www.nwz.nl/Disclaimer). 

Cyclotron Noordwest vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. 

De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Cyclotron Noordwest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Cyclotron Noordwest behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. 

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Cyclotron Noordwest en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. 

Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Cyclotron Noordwest, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen. 

Links naar externe sites

Op onze website zijn links opgenomen. Cyclotron Noordwest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. 

Links naar de website van Cyclotron Noordwest

Linken naar de website van Cyclotron Noordwest of pagina’s op de site van Cyclotron Noordwest is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Cyclotron Noordwest toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: https://www.cyclotronnoordwest.nl/, met als officiële beschrijving Cyclotron Noordwest. Cyclotron Noordwest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van Cyclotron Noordwest. 

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per email) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij graag van u. Neem dan contact op met cyclotron@nwz.nl