18F-Fluorodopa

18F-Fluorodopa wordt gebruikt voor de indicatie neuro-endocriene tumoren en voor de evaluatie van de integriteit van de nigrostriatale projectie in patiënten met klinisch onduidelijke parkinsonistische syndromen.

18F-Fluorodopa is een op de 6-positie van de fenylring met een fluor-18 atoom gelabeld DOPA molecuul. Het wordt, analoog aan DOPA, door het enzym aromatisch aminozuur decarboxylase (‘AADC’) in neuronale cellen geconverteerd tot fluordopamine. De mate van ophoping in de doelweefsels is een maat voor de enzymatische activiteit. In het geval van parkinsonachtige aandoeningen is deze verminderd als gevolg van verlies aan nigro-striatale cellen, bij neuro-endocriene tumoren vermeerderd door overexpressie van AADC.

18F-Fluorodopa is beschikbaar in een voorgevulde spuit.

Dit middel kan bij Cyclotron Noordwest BV besteld worden tegen overlegging van een artsenverklaring.

Neem contact met ons op voor de productinformatie.