18F-Natriumfluoride

18F-Natriumfluoride (NaF) wordt gebruikt voor de detectie van botafwijkingen in het skelet.

Voornamelijk osteoblastische skeletmetastasen en primaire skeletmaligniteiten worden in kaart gebracht, maar ook benigne bot-en gewrichtsziekten.

Na intraveneuze toediening van 18F-NaF wordt het fluoride zeer snel en nagenoeg volledig door bot opgenomen. De opname van fluoride is vooral afhankelijk van het totale oppervlak van bot met verhoogde osteoblastische activiteit. Dit is groter in een aantal botaandoeningen van zowel benigne als maligne aard. Door het zeer hydrofiele karakter van fluoride dringt dit snel door tot in de watermantel van hydroxyapatiet kristallen.

18F-NaF is beschikbaar in een voorgevulde spuit.

18F-Natriumfluoride is momenteel niet geregistreerd in Nederland. Dit middel kan bij Cyclotron Noordwest BV besteld worden tegen overlegging van een artsenverklaring.

Neem contact met ons op voor de productinformatie.